Видео

28 Май, 2021г.

Как бай Георги се усмихна отново

"Такава беше усмивката ми на младини. Така си я спомням!", възкликна бай Георги, когато видя новата си усмивка, изградена от екипа н27 Май, 2021г.

15 години дентални клиники ЕО Дент!