26 Септември, 2022г.

Имам ли гаранция за импланта си?

В медицината, за съжаление, няма гаранции, но има компетентна прогноза.
Дали е добра или лоша, ще обсъдиш със своя лекуващ специалист по имплантология.
След като си запознат с прогнозата си, сам ще вземеш решение, дали да ти бъде поставен имплант.

ГАРАНЦИЯ НА ЕО ДЕНТ
Имплантите се произвеждат от хипоалергенни материали, като титан и цирконий, които се възприемат добре от организма и шансът за отхвърлянето им е сведен почти до нула.
При евентуално отхвърляне в рамките на 6 месеца, поставянето на новия имплант на негово място е за сметка на клиниката.
При стриктно спазване на инструкциите, дадени от нас, усложненията се свеждат до почти нулеви нива.