По-качествен живот за нашите родители

Ние вярваме, че една усмивка прави чудеса!

Ние от дентални клиники ЕО Дент ще продължаваме да работим за доброто орално здраве на възрастните хора, както сме го правили и до сега. Проектът „По-качествен живот за нашите родители“ е една от инициативите, с който успяхме да върнем усмивката на много възрастни хора, като проектът продължава и до днес.

Проектът „По-качествен живот за нашите родители” стартира през 2013 г. Той бе по идея на дентални клиники „ЕО Дент”, съвместно с Bredent Group – Германия и „Дентатехника” – официален представител на Bredent Group за България. Проектът продължава и до днес, като идеята е той да се провежда всяка следваща година. За дентални клиники „ЕО Дент” равносметката от мащаб­ния социален проект „По-качествен живот за нашите родители” е в две посоки. Наред с чувството на задоволство и радост от безвъзмездно предоставената дентална и имплантологична помощ на крайно нуждаещи пациенти, стои и безпокойството от тревожната статистика за общото дентално здраве на българските пациенти в напреднала възраст!

Продължаваме да търсим начини и възможности, за да върнем усмивките на най-скъпите ни хора – нашите родители!

От всички прегледани, 425 пациенти са тотално обеззъбени в горна и дол­на челюст, само в горна – 321, само в долна – 197, пациенти с предстоящо обеззъбяване – 128. От пациентите с тотално обеззъбяване – само 50% имат налични протези. От тях поради неудобство само 15% ги използват за хранене, 35% поставят своите протези единствено при социални контакти. Останалите 50% нямат никакви протези!

По-качествен живот за нашите родители!Ние, от клиники „ЕО Дент”, обаче сме изпълнени с надежда.

Това е категорична заявка – ние продължаваме да търсим начини и възможности, за да върнем усмивките на най-скъпите ни хора – нашите родители!

Вярваме, че с общи усилия тревожната статистика може да бъде променена, а усмивките и пълноценният живот на нашите родители възвърнати!

Заключителен концерт по социалния проект "По-качествен живот за нашите родители"