Общи условия

ВЪВЕДЕНИЕ
1. Вашето отношение с dental clinic EO Dent:
1.1 Сайтът implantology.eo-dent.com е собственост на Дентален център „ЕО Дент“ ООД с БУЛСТАТ 113515453.
2.Терминологични бележки за нуждите на настоящите Общи условия:
2.1 Българо-немска имплантологично-хирургична дентална клиника ЕО Дент
2.2. „Общи условия“ – правилата, които Потребителят на implantology.eo-dent.com приема при използването на платформата.
3. Уеб сайтът implantology.eo-dent.com и информацията, предоставена в него, функционират при описаните по-долу правила. Използването на implantology.eo-dent.com предполага безусловното приемане на всички изброени условия и правила. Ако потребителят не е съгласен с едно или повече от правилата за използване на implantology.eo-dent.com, той има право да се въздържа от използването му, а в противен случай автоматично се приема, че приема всички условия.


СИГУРНОСТ
implantology.eo-dent.com съдържа най-съвременните и утвърдени приложения и технологии за сигурност.

ДОСТЪП
– ЕО Дент не гарантира постоянното функциониране на implantology.eo-dent.com.
– ЕО Дент запазва правото си да прекратява достъпа до определен материал или до целия сайт за неограничен период от време, било то планирано или инцидентно, без да носи каквато и да било отговорност за евентуално настъпили в следствие на спирането вреди за Потребителя.
– ЕО Дент си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в интернет, които се контролират от ЕО Дент. В този случай за Потребителя, ще важат Общите условия, посочени в тези страници – към които е бил пренасочен.
– ЕО Дент си запазва правото да пренасочва Потребителя към други страници в Интернет, които са собственост и се контролират от трети лица. ЕО Дент няма контрол върху съдържанието на тези страници, поради което не носи никаква отговорност относно актуалността, верността, прецизността на информацията, която се съдържа във въпросните сайтове.


ОРГОВОРНОСТ
Информацията, намираща се на implantology.eo-dent.com, по никакъв начин не бива да бъде интерпретирана като консултация. Всякакви действия на Потребителя, свързани с неговото здраве, права и законни интереси следва да бъдат направени след надлежна консултация със специалист в съответната област.
1. Информацията, предоставена на implantology.eo-dent.com, може да бъде обща и абстрактна. Правилното й прилагане в практиката зависи от правилната, включително правна, квалификация на множество факти от конкретната житейска ситуация, които може да не бъдат описани на implantology.eo-dent.com. Това е и причината, поради която ЕО Дент не носи никаква отговорност, в случай че Потребителят приложи информацията в различна, по-сложна ситуация или ситуация със специфики, в резултат на което за Потребителя настъпят вреди.
2. Изпращайки материали до който и да е от сървърите на уеб сайта, чрез електронна поща или посредством implantology.eo-dent.com включително, но не само, Потребителят приема, че:
2.1. Материалите и информацията в/с тях не съдържат нищо, което противоречи на приложимото право или по някакъв начин е неподходящо за публикуване.
2.2. Съгласявате се да не разпространявате каквато и да е част или части от Уебсайта или Услугата, включително, но не само Съдържание, независимо от медиума, без предварителното писмено съгласие на дентална клиника „ЕО Дент“.
2.3. Трябва да използва всички подходящи средства, за да открие и отстрани всякакви вредни или деструктивни елементи и програми, преди да изпрати материалите и информацията в/с тях.


АВТОРСКИ ПРАВА
Цялата информация (статии и други материали) на implantology.eo-dent.com, представлява интелектуална собственост на ЕО Дент и/или авторите в екипа на организацията. Използването й е разрешено при спазването на следните правила:1.1. Като запазва всяка връзка/линк в дадения материал без промяна.
1.2. С посочване на автора и връзка/линк към дадения материал.
1.3. Без модификации.
1.4. Некомерсиално съдържание.
1.5. Ако ползвате implantology.eo-dent.com платформата на Ваш уебсайт, не можете да изменяте, надграждате или блокирате каквато и да било част или функционалност от Уебсайта на клиники „ЕО Дент“ включително, но не само препратки към Уебсайта Не може да копирате, възпроизвеждате, разпространявате, предавате, излъчвате, изобразявате, продавате, лицензирате или по друг начин ползвате Съдържание за други цели, без предварителното писмено съгласие на дентална клиника ЕО Дент или “Blagoev Аgency“ като лицензодател на Уебсайта.
2.1. Като част от политиката за авторски права на „implantology.eo-dent.com“, ще преустанови достъпа на потребител до Услугата, ако бъде установено, че потребител е повторен нарушител. Повторен нарушител е потребител, който е уведомяван за нарушаващи действия повече от два пъти чрез електронно уведомление.


ОБРАТНА ВРЪЗКА
Дентална клиника ЕО Дент, като социално отговорна организация, цени обратната връзка на Потребителя.
1. ЕО Дент гарантира, че изпращането на съобщения до Потребителя става само след изрична заявка от страна на Потребителя през специалната форма за контакт. Като регистрира своя електронен адрес в специалната форма за контакт, Потребителят се съгласява да получава известия за новите материали, публикувани на implantology.eo-dent.com и друга актуална информация около проекта.
2. Потребителят има право във всеки един момент да откаже получаването на съобщенията през е-бюлетина на implantology.eo-dent.com.
3. ЕО Дент си запазва правото да влиза във връзка с Потребителя за целите на допитвания/анкети, свързани с качеството на услугите и предоставяната информация.
4. Посочените в настоящата точка допитвания/анкети могат да се извършват, както чрез виртуалната среда и по-конкретно някои от онлайн каналите на ЕО Дент във връзка с implantology.eo-dent.com, така и по различни физически начини, включително, но не само, брошури, бюлетини, картички, въпросници, социологически проучвания и т.н.
5. Целта на допитванията/анкетите е подобряването на обслужването и окачествяване на предоставяните материали на implantology.eo-dent.com и нивото на проекта.


ИНФОРМИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Посочената на implantology.eo-dent.com информация е обща и абстрактна. Актуалността й се следи от екипа на ЕО Дент, но са възможни пропуски по отношение на частични или дори цялостни промени, включително в законодателния режим. В случай на забелязани несъответствия между посочената в сайта информация и законодателството в Република България или Европейския съюз, Потребителят има възможност да се обърне към екипа на ЕО Дент и да посочи несъответствието.
– Дентална клиника ЕО Дент си запазва правото да провери подадения сигнал и, в случай на необходимост, да предприеме действия за отстраняването му.

УСЛОВИЯ ЗА ПРОМЕНИ
ЕО Дент запазва правото си да променя или подновява правилата и условията на уеб сайта, както и когато прецени за необходимо. За актуални се приемат Общите условия, публикувани на implantology.eo-dent.com.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
– Дентална клиника ЕО Дент, чрез implantology.eo-dent.com НЕ събира/обработва/съхранява лични данни. ЕО Дент следва правилата на настоящия документ и принципите за работа с лични данни по приложимото право и Закона за защита на личните данни на Република България.
– implantology.eo-dent.com събира единствено статистически данни по отношение на посещенията на сайта, които не са свързани с личните данни на Потребителя.

ЮРИДИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
С използването на implantology.eo-dent.com и информацията в него, Потребителят изразява безусловното си съгласие с настоящите Общи условия, срещу което получава правото да използва безплатно implantology.eo-dent.com за лични и нетърговски цели.

ЛИЦЕНЗИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ
В уеб сайта има съдържание на авторски права от трета страна, също така на фирми, организации и политика на официални сайтове.

Изработка на сайт и лицензодател: sfc ©
Собственост на ДЦ „ЕО Дент“ ООД ©

© bredent GmbH & Co.KG
© Bigla3 2017
© 2017 Carestream Health
© MELAG Medizintechnik oHG
© 2016 Biolase, Inc.
© Dr?gerwerk AG & Co. KGaA, 2017