Лазерна дентална медицина

Революционно нов метод за извършване на широка гама от процедури

Денталните лазери - лечение без болка

Много често пациентите идват при нас и питат: „Докторе, след толкова години, не откриха ли алтернатива на тези неприятни машинки?“ Отговорът вече е „ДА – това са денталните лазери. Как ви звучи зъболечение без болка, без докосване на зъба, без неприятния шум и вибрации от турбината, а хирургия без скалпел и кървене? Всичко това е възможно, тъй като лазерите представляват революционно нов метод.

Лазерите в нашето съвремие разширяват границите в лечението и предоставят възможност на лекаря по дентална медицина да извършва прецизни, селективни клинични интервенции. Чрез тях зъболекарите извършват широка гама от процедури в меките и твърди зъбни тъкани, при които много често не е необходима анестезия, а пациентът се чувства комфортно след и по време на лечението. Постоперативният период се отличава с изключително бърз оздравителен процес.

Лазерите в нашето съвремие разширяват границите в лечението и предоставят възможност на лекаря по дентална медицина да извършва прецизни, селективни клинични интервенции.

Защо лечение с лазер?

Денталните лазери са незаменимо средство при нужда от хирургично лечение (френулотомия, гингивопластика, премахване на лигавични афти и херпеси), както и при бременни и хипертонично болни. Това е така, тъй като едновременно се премахват и коагулират меките тъкане. По този начин хирургичните интервенции се извършват без скалпел, без кървене, съответно и без нужда от шевове. Това осигурява на лекаря по дентална медицина по-добра видимост върху оперативното поле, съответно и възможност да се постигнат по-добри терапевтични резултати, а следоперативното време за възстановяване се съкращава наполовина.

Статистиката показва, че 97% от пациентите, лекувани с лазер, предпочитат него пред класическото турбинно изпиляване или така наречените зъболекарски машинки. Наблюдават се и изключителни резултати в детската дентална медицина.

Колаборацията между различните видове лазери с различни дължини на вълната дава най-добрата възможност за нашите пациенти, а съвременната имплантология е немислима без лазерите.

Големите терапевтични предимства и спектър на лечение – кариозни лезии, пародонтопатии (венечни заболявания), естетична венечна пластика, физиотерапия и много други, направиха лазерите незаменимо средство в денталната медицина.ЕО Дент осигурява за своите пациенти пълният набор от световно призната лазерна дентална апаратура, а здравето на нашите пациенти е осигурено от опитни специалисти, завършили пълен курс на обучение в университета по лазерно лечение в гр. Аахен, Германия.

Видове лазери

Колаборацията между различните видове лазери с различни дължини на вълната дава най-добрата възможност за нашите пациенти, а съвременната имплантология е немислима без лазерите.