Дигитален анализ на захапката - T-Scan

Какво е T-Scan?

T-Scan, единствената клинично призната и валидирана с изследвания дигитална система за оклузионен анализ в стоматологията.
T-Scan предоставя динамично измерване на оклузията – разкривайки нивата и времето на натиска върху индивидуалния зъб и оклузалната стабилност на цялостната захапка.

С T-Scan можем да визуализираме разрушителните сили за в бъдеще, за да получим по-добри резултати при пациенти с нарушени движения и натоварвания в захапката.

T-Scan „съживява“ хартиената маркировка, разкривайки динамиката на силата на захапката в реално време. Артикулационната хартия показва къде е направен контакт, но не и кога и с каква сила. Това е единствената технология, която показва измерване на силата и времето на двете събиращи се оклузални повърхности. Анимираната графика на затварящата се захапка, представено кадър по кадър, дава възможност на специалистите да идентифицират проблемния контакт, който може да разруши денталната корекция или да доведе до болка, чувствителност и др.

Всичко това с иновативната система, се събира в едно, за да се предотвратят разклащане на протеза, балансиране в ортодонтията като се проследява оклузията при ортодонтско лечение, за да предпазим короните, мостовете и фасетите от прекомерен натиск и да сме сигурни, че имплантите не се натоварват в ранни стадии след поставянето им.

Дигитален анализ на
оклузията с помощта на T-Scan