Костозаместване

В ЕО Дент използваме протоколи за костна аугментация, които водят до гарантирана остеосинтеза в рамките на три месеца

Какво представлява процедурата?

В случай, че вашият лекуващ лекар прецени, че има значителна загуба на кост в областта, в която ще се поставя импланта, ще ви бъде предложена процедура по костна аугментация/водена костна регенерация (възстановяване на костния обем), което се осъществява чрез приложението на различни костозаместители (костозаместващи вещества), в т.ч. би могло да се използват парченца от и ваша собствена кост.

В случай, че такава процедура не е извършена, в някои случаи поставянето на имплант ще стане невъзможно, а в други би довело до лош естетичен резултат или неговата загуба.

Вашият лекуващ лекар ще прецени дали костната аугментация ще бъде проведена със или без едновременно поставяне на имплант.

- В нашата клиника използваме продукти от висок клас на утвърдени производители гарантиращи успех и предвидимост на резултата

- В нашата клиника използваме протоколи за костна аугментация, които водят до гарантирана остеосинтеза (образуване на ново живо костно вещество) в рамките на 3 месеца. След това вашият имплант може да бъде "натоварен" т.е. да му се постави коронката или да бъде поставен имплант, в случай, че вашия лекар е преценил, че ще отложи поставянето на импланта.

Костна аугментация при имедиатно поставени импланти в екстракционен джоб.
Вашият лекуващ лекар може да ви предложи да постави имплант и да го натовари (да постави коронка) непосредствено след изваждане на вашия зъб. Дългосрочният успех от тази процедура зависи от много фактори и не на последно място от добавянето на костозаместващо вещество и провеждане на костна аугментация.