3D и рентген

Полезна и ефикасна дентална диагностика

3D и рентген

3D диагностиката е в изключителна помощ на лекарите по дентална медицина (зъболекарите). Те получават най-точна представа за разположението на обектите в три равнини, за разлика от останалите рентгенографии, които представят образите двуизмерно. При поставянето на зъбни импланти 3D диагностиката е особено важна. Тя дава ясна представа за количеството кост, с което разполагаме и е от основно значение за задържане на зъбния имплант. Това важи и за обема на околоносните кухини (максиларния синус, разположението на долночелюстния канал, където преминават съдове и нерви, отговарящи за зъбите на долната челюст). Установяването на локализацията и обема на тези анатомични структури е съществено, за да не бъдат засегнати при поставянето на зъбните импланти. Според обема на наличната кост се избират най-подходящите по размер зъбни импланти и най-вярно посоката на тяхното позициониране.

3D диагностиката е в изключителна помощ на лекарите по дентална медицина (зъболекарите). Те получават най-точна представа за разположението на обектите в три равнини, за разлика от останалите рентгенографии.

С тази иновация в сферата на денталната медицина ние вървим успешно към по-доброто диагностициране при големия брой трудни случаи, в които невероятната 3D диагностика помага.

3D диагностиката в денталната медицина

3D диагностиката в денталната медицина е много подходяща при пациенти с кисти на челюстните кости или друг вид образувания – чрез това изследване може да се постави прецизна диагноза и последващо лечение. В дентални клиники ЕО Дент Вие спокойно можете да се възползвате от тази полезна и ефикасна дентална диагностика. Благодарение на добри зъболекари и съвременно оборудване, лечението при нас ще бъде повече от приятно и най-важното – ефективно. С тази иновация в сферата на денталната медицина ние вървим успешно към по-доброто дентално диагностициране при големия брой трудни случаи, в които невероятната 3D диагностика помага. Всичко това е само и единствено в името на Вас – пациентите!

При поставянето на зъбни импланти 3D диагностиката е особено важна. Тя дава ясна представа за количеството кост, с което разполагаме и е от основно значение за задържане на зъбния имплант. Това важи и за обема на околоносните кухини (максиларния синус, разположението на долночелюстния канал, където преминават съдове и нерви, отговарящи за зъбите на долната челюст). Установяването на локализацията и обема на тези анатомични структури е съществено, за да не бъдат засегнати при поставянето на имплантите. Според обема на наличната кост се избират най-подходящите по размер импланти и най-вярно посоката на тяхното позициониране. 3D диагностиката е много подходяща при пациенти с кисти на челюстните кости или друг вид образувания – чрез това изследване може да се постави прецизна диагноза и последващо лечение. В клиники „ЕО Дент“ вие спокойно можете да се възползвате от тази полезна и ефикасна диагностика. Благодарение на отлично подготвените ни специалисти и съвременното оборудване, лечението при нас ще бъде повече от приятно и най-важното – ефективно.